Excellence simply deliver

Excellence simply deliver

Excellence simply deliver

Previous Next
 • “ด้วยคำสัญญาว่าลูกค้าจะได้รับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาที่เหมาะสมเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

  บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากัด

  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 ให้บริการด้านการขนส่งภายในประเทศ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการบริการที่ทันสมัยอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ในราคาที่ยุติธรรม

  ปัจจุบัน บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากัด มีรถเทรลเลอร์ พร้อมขนส่งให้บริการ จำนวน 30 คัน โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานอยูที่จังหวัดกรุงเทพฯ และอุดรธานี

 • " We are dedicated to providing steel products of the highest international quality "

  มุมมองของเรา

  • ให้บริการด้านการขนส่งทางบกเหนือชั้นด้วยความเชื่อมั่น และเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพสูงสุดโดยเหมาะสมกับแต่ละส่วนภาคบริการ
  • เป็นผู้นำในการสรรหา และปรับปรุงใช้เทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้า
  • เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะขยายและปรับปรุงบริการการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง

Transport

จากภาวะราคาน้ำมันในตลาดมีความผันผวน เราได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดมาตรการและการใช้เครื่องมื่อที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในการขนส่ง เพื่อการวางแผนการจัดการ และปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รถทุกคันนอกจากจะ ได้รับการตรวจเช็คสภาพก่อน และหลังให้บริการ เป็นประจำแล้ว รถยนต์ทุกคัน ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์บอกพิกัดผ่านดาวเทียม หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "GPS" เพื่อตรวจ สอบสถานะรถ การใช้งานในแต่ละวัน ระยะเวลา และความเร็วในการขับขี่ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอดการบริการ นอกจากนี้แล้วเรายังให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือก หรือพลังงานสีเขียวเพื่อลดมลภาวะ โดยรถทุกคันติดตั้งระบบ NGV ที่ทันสมัยและได้รับรองคุณภาพมาตราฐานจากโรงงานประกอบรถยนต์

ชนิดรถ

เทรลเลอร์
22 ล้อ 3 ตอน

น้ำหนักสูงสุด (tonnes)

32

จำนวน

30

ลูกค้าของเรา

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) ที่มีกำลังการผลิตรวม 730,000 ตันต่อปี

เข้าชมเว็บไซต์

บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นท่าเรือน้ำลึกเอกชนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับสำหรับการจัดการขนถ่ายสินค้าบรรจุหีบห่อ สินค้าทั่วไป ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักพิเศษ เป็นต้น

เข้าชมเว็บไซต์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

เป็นบริษัทขนส่งสินค้าสุราและเบียร์สู่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มบริษัทการตลาดแสงโสม

เข้าชมเว็บไซต์

เอสซีกรุ๊ป

เป็นหนึ่งในผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ เชิงบูรณาการของไทย ครอบคลุมการให้บริการด้านการขนส่งปิโตรเลียม, เคมีภัณฑ์และสินค้าทั่วไป บริการเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ท่าเรือพาณิชย์ โดยมีหน่วยงานสาขามากกว่า 40 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคในไทยและต่างประเทศ

เข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรมเพื่อสังคม

เรายังคงพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด

จัดให้มีการบำรุงรักษารถ อย่างสม่ำเสมอ จากช่างผู้ชำนาญการ

รวมทั้งในกรณีฉุกเฉิน มีรถบริการซ่อมตลอด 24 ชั่วโมง

รถทุกคัน มีการทำประกันภัย และ พ.ร.บ.

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รถทุกคัน จะต้องผ่านการตรวจสอบกรมการขนส่งทางบก อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มีการควบคุมสังเกตและตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ

และสถานะของรถด้วยระบบติดตามดาวเทียม GPS

จัดให้มีการอบรมมารยาทและทักษะการขับรถ

ตรวจสุขภาพ ตรวจหา สารเสพติด แอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะขับรถ

จัดพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ

ให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพ และ ควบคุมคุณภาพในการขนส่ง

พนักงานขับรถทุกคน ต้องใส่ชุดฟอร์มและพกโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างการขนส่ง

จัดหารถรุ่นใหม่ ทันสมัย มาตรฐาน EURO 3

ปลอดควันดำ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

By Year

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

View Map
(66) 02 033 0917-18
(66) 02 033 0909

ขอข้อมูล แนะนำ หรืออัตราค่าบริการ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ